Dzisiaj jest: wtorek 23.07.2019 | Imieniny:

Młodzież

problemy młodzieży
 • Zatracanie zmysłu wiary
 • Dzisiaj mało mówi się o tym, jak ważne jest pierwsze przykazanie. Fascynacja Orientem, okultyzmem, magią, czarami doprowadziła do rozwoju religijnego relatywizmu i mistycznego chaosu. Mało jest dziś troski o wierność prawdzie i o przestrzeganie pierwszego przykazania. Nieznajomość zagrożenia, jakie niosą ze sobą niechrześcijańskie religie, nie budzi w naszym społeczeństwie niepokoju.

 • „Jesteście nadzieją Kościoła!”
 • Jan Paweł II wołał do nas: „Zbudujcie nowy świat; przygotujcie chrześcijańską przyszłość”. Ufał, że będziemy tworzyć cywilizację miłości...

 • Od wegetacji do życia...
 •  

  „Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów” (Syr 6, 1-4).

   

  Mam na imię Daniel. Niedawno skończyłem 22 lata. Jestem trzeźwiejącym seksoholikiem, tzn. człowiekiem uzależnionym od pornografii, masturbacji, uwodzenia, fantazjowania, seksu i chorych związków. Powyższy cytat z Pisma św. w pełni opisuje moje życie.

 • Stop pornografii
 •  

  Ted Bundy pod wpływem pornografii zgwałcił, a potem zabił sto kobiet. Tuż przed swoją śmiercią, w wywiadzie z psychologiem ze skruchą w sercu wyznaje przyczynę swojego tragicznego w skutkach zachowania i ostrzega społeczeństwo przed uzależniającym wpływem pornografii.

 • Ufam Tobie!
 • Z pornografią zetknęłam się, gdy miałam kilka lat. Ona sparaliżowała moje spojrzenie na seksualność, doprowadziła mnie do uzależnienia od masturbacji oraz do fantazjowania na tematy erotyczne i wprowadzania tych fantazji w życie z innymi osobami.

 • Papieros – ostatnia deska ratunku?
 • Paliłam od kilku lat. Nawet wtedy, gdy wstąpiłam do chóru.

 • Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska
 • Od Boga i od Kościoła zacząłem się oddalać już od końca szkoły średniej. Tworzył się wówczas we mnie pewnego rodzaju bunt. Całkowicie zerwałem wtedy więź z Bogiem i stałem się ateistą. Wyśmiewałem wszystkich ludzi wierzących, uważając, że są zacofani i chorzy umysłowo, a całą religię uważałem za jakiś chory wytwór ludzkiego umysłu.

 • Zwiodła mnie pornografia
 • Wychowałam się w chrześcijańskiej rodzinie, jednak w pewnym momencie swego życia zeszłam na złą drogę i oddaliłam się od Boga. Moja wiara była martwa. Żyjąc wiele lat w grzechu, zabijałam swoje życie duchowe – przez deformację własnego sumienia, które później nie potrafiło odróżnić dobra od zła.

 • Skarb teraźniejszości
 • „Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki” (Dz. 62)

   

  Liczy się dzień dzisiejszy

   
  W jednej z rad, których udziela w książce C.S. Lewisa stary diabeł młodemu, czytamy: „Ludzie żyją w czasie. Lecz Nieprzyjaciel [czyli Bóg – przyp. M.Z.] przeznacza ich do wieczności. Dlatego, moim zdaniem, chce On, by zwracali swą uwagę głównie na dwie rzeczy: na samą wieczność i na ten punkt w czasie, który oni nazywają Teraźniejszością. Teraźniejszość bowiem jest punktem, w którym czas styka się z wiecznością. [Bóg] chciałby, aby ich [ludzi] zainteresowania kierowały się nieustannie albo ku wieczności (co jest jednoznaczne z kierowaniem swych zainteresowań ku Niemu), albo ku Teraźniejszości – by albo rozmyślali o wiekuistej z Nim łączności lub rozłące, albo szli za aktualnym głosem sumienia, znosili aktualnie przeznaczony im krzyż w oparciu o aktualnie otrzymaną łaskę, dziękując za aktualnie przeżywane przyjemności” (C.S. Lewis: Listy starego diabła do młodego).
   
 • O pornografii
 • Co sądzisz o pornografii? Zło czy nic złego? Jeszcze nie tak dawno temu pojawiała się tylko w śladowych ilościach, przemycana z Zachodu i wstydliwie podawana z ręki do ręki. Dzisiaj „legalna”, wszędzie dostępna – w kioskach, na stacjach benzynowych, w telewizji, Internecie. Jedno z osiągnięć „zachodniej kultury”?...

   
 • Dwugłos wobec homoideologii
 • Po opublikowaniu 1. i 2. części artykułu pt. Kościół wobec homoideologii (zob. Miłujcie się!, nry 2009-1 i 2009-2) oprócz bardzo pozytywnych opinii otrzymaliśmy listy z ostrymi zarzutami. Niektóre z osób broniących homoideologii podawały się za katolików. Publikujemy najpierw treść zarzutu, a następnie odpowiedź ks. dra Dariusza Oko.

   
 • Romans z wampirem. Zmierzch instynktu przeżycia
 • Zdarzyło się już w literaturze, że królewna zmuszona była pocałować żabę i że w ten sposób nawiązał się romans między gatunkami (patrz: ludowa Bajka o królewiczu zaklętym w żabę). Ale nagrodą za czyn tak odważny była przemiana żaby w przystojnego księcia i ostatecznie ślub bez perwersji – między młodą kobietą i młodym mężczyzną. W równie znanej baśni pt. Piękna i Bestia główna bohaterka (Bella!) zakochuje się co prawda w Bestii, doceniając ukryte pod kudłatą klatką serce, ale i tu romans ma finał moralny: kudły opadają, pozostaje skrzywdzony zaklęciem królewicz, uwolniony miłością z mocy złej czarownicy, gotów po ludzku poślubić wybraną kobietę.

   
 • Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


  Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86