Dzisiaj jest: środa 23.01.2019 | Imieniny:

Życie wieczne

Życie wieczne
 • Święci Jan Paweł II i Jan XXIII
 • 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Franciszek kanonizował dwóch swoich poprzedników: papieża Jana XXIII i Jana Pawła II.

 • Na granicy życia i śmierci
 • Istnieją dowody na to, że kiedy mózg człowieka przestaje funkcjonować, to jego umysł nadal działa i trwają samoświadomość oraz jaźń.

 • Pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym
 • Kilka lat temu popularnonaukowy kanał Discovery Science pokazał serię filmów na temat zmarłych ukazujących się po śmierci. Ktoś umarł, a potem powracał do miejsca swego dawnego zamieszkania. O zjawieniach się duchów zmarłych opowiadali naoczni świadkowie tych wydarzeń, najczęściej kilka osób – statecznych i zrównoważonych. Widać było, że ludzie ci mówią szczerze, poruszeni tym, co widzieli.

 • Sen mojej matki
 • Mateusz Taborski był rolnikiem. Zmarł w 1904 roku, gdy jego córka, a moja matka, Agnieszka, miała 17 lat. Każdego roku zamawiano za zmarłego Mszę św. Po 10 latach, gdy wybuchła I wojna światowa, a warunki życia były trudne, matka moja postanowiła Mszy św. już nie zamawiać. Myślała sobie, że jej ojciec był dobrym człowiekiem i że po tylu latach już na pewno jest w niebie. Gdy nadeszła rocznica śmierci dziadka Mateusza, matka moja miała dziwny, jakby proroczy sen...

 • Los wierzących w reinkarnację
 • Przez słowo „reinkarnacja” („metempsychoza”) rozumiemy pogląd, że dusza po śmierci swego ciała wciela się w inne ciało: roślinne, zwierzęce lub ludzkie. Pogląd ten jest podstawą pogańskich religii Wschodu oraz okultyzmu i gnostycyzmu, a stąd dostał się do współczesnej teozofii, antropozofii, programu New Age oraz różnych sekt.

 • Czas jest krótki (1 Kor 7,29)
 • Natuzza Evolo, słynna włoska mistyczka i stygmatyczka (o której pisaliśmy w numerach 1-2011 i 2-2011), miała wyjątkowy charyzmat kontaktu ze zmarłymi przebywającymi w niebie i w czyśćcu oraz z osobami potępionymi, które z wyraźnego rozkazu Boga musiały dawać świadectwo o wiecznej karze piekła.

 • Magdiego Allama droga do prawdy i wolności
 •  „Wczoraj wieczorem nawróciłem się na chrześcijaństwo, wyrzekając się mojej poprzedniej muzułmańskiej wiary. Zatem, w końcu, dzięki łasce Bożej ujrzałem światło – zdrowy i dojrzały owoc długiej »ciąży«, przeżywanej, w cierpieniu i radości, pomiędzy głęboką i osobistą refleksją a świadomym i otwartym uzewnętrznieniem”.

 • Stań się żywym Tabernakulum!
 • Zamieszczamy kolejny fragment orędzi Pana Jezusa przekazanych w czasach komunistycznych rumuńskiej zakonnicy z Dzieła Adoracji Eucharystycznej. Całość orędzi została wydana przez nasze Wydawnictwo Agape w książce pt. Dialogi eucharystyczne.

 • Apostoł muzułmanów
 • Ewangelia stanowi przesłanie zawsze aktualne i skierowane do wszystkich narodów. Są jednak tereny, gdzie nauczanie Chrystusowe napotyka trudności, a nawet otwartą wrogość. Należą do nich przede wszystkim kraje muzułmańskie.

 • Orędzie dusz czyśćcowych
 •   Kierując się dobrem wspólnoty Kościoła, Pan Bóg obdarza ludzi różnymi darami i charyzmatami. Jednym z nadzwyczajnych darów jest charyzmat otrzymywania oraz przekazywania orędzi od Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej lub dusz czyśćcowych. W Polsce żyje osoba obdarzona takim charyzmatem, która zachowuje całkowitą anonimowość, a posługuje się imieniem Anna. W ciężkich przeżyciach wojennych (zesłanie na Syberię) oraz powojennych zapragnęła służyć Polsce i ofiarowała się za nią Bogu. Bóg przyjął tę ofiarę w sposób szczególny: zaczął wskazywać jej podczas modlitwy swoją drogę ku Niemu dostępną „szaremu człowiekowi”. Ta droga to: odpowiedź na miłość Boga do człowieka, zawierzenie, prostota, dobroć dla bliźniego. Z czasem zmarli z rodziny Anny i jej przyjaciół otrzymali łaskę mówienia do niej. Opowiadają jej więc o okolicznościach swej śmierci, spotkaniu ze Zbawicielem, o drodze do nieba przez oczyszczenie. Orędzia Anny są w szczególności skierowane do narodu polskiego.

 • Jestem w przedsionku Nieba!...
 •   Spotkanie Anny z Wacławem, krewnym jej znajomej, który zmarł 6 czerwca 1988 r. Był działaczem politycznym w PRL, zajmował wysokie stanowiska.

 • Poczekam, aż staniesz się czysta
 •   Nie czułam bólu. Nic. Jeden mo­ment, jedna tysięczna momentu, jak gdyby drgnienie, wy­rwa­nie ro­śli­ny z grun­tu i... nic więcej. (...) Dalej myślałam tyl­ko o so­bie. Nie wią­za­ła mnie z ni­kim z was miłość, nie my­śla­łam o wa­szym żalu ani tym bar­dziej nie ża­ło­wa­łam ży­cia. By­łam na­dal sobą i na­dal z ca­łym ba­ga­żem swo­je­go do­bre­go mnie­ma­nia o so­bie. Ow­szem, bar­dzo za­do­wo­lo­na, że moje wy­obra­że­nia (bo nie wia­ra) spraw­dzi­ły się, i cie­ka­wa, co bę­dzie dalej.

 • Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


  Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86