Dzisiaj jest: niedziela 18.08.2019 | Imieniny:

Modlitewnik

2010-03-23

DROGA KRZYŻOWA ZA KAPŁANÓW

 
Rozpoczynamy Drogę Krzyżową, którą w całości poświęcamy modlitwie za kapłanów.
Najświętszy Sakrament, największy skarb, jaki posiada Kościół, znajduje się w kapłańskich rękach. Modląc się za kapłanów, modlimy się o to, by Eucharystia była otoczona należną czcią.

Rozważając tę  Drogę Krzyżową, z okazji  trwającego Roku Kapłańskiego w sposób szczególny módlmy się również  o wierność kapłanów.

 
 
Stacja I

NAJWYŻSZY KAPŁAN NIESPRAWIEDLIWIE OSĄDZONY

Święty, a jednak ludzie wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. Co dopiero tych nie świętych, grzesznych ludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi? Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzących sądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki, wypowiada świat pod adresem kapłanów? Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.

Panie Jezu! Przebacz wszystkie nasze niesprawiedliwe sądy, jakie wypowiedzieliśmy pod adresem Twoich kapłanów.Stacja II

NAJWYŻSZY KAPŁAN BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Krzyż, to ołtarz na którym Najwyższy Kapłan złoży jedyną Ofiarę, zdolną pojednać świat z Bogiem. Każde powołanie kapłańskie, to wezwanie do dźwigania krzyża, do odpowiedzialności za zbawienie wielu. Jedno z najtrudniejszych powołań na ziemi.

Panie Jezu! Wyciągający ręce po drzewo krzyża, prosimy Cię, aby kapłani odpowiedzieli na Twoje wezwanie. By wypełnili swoje powołanie do końca tak, jak pragnie tego Twoje Kapłańskie Serce.Stacja III

NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Panie Jezu, Twoje ludzkie siły okazały się zbyt małe wobec ciężaru zbawienia świata. Ugięły się Twoje kolana pod ciężarem krzyża. Przy trzeciej stacji prosimy za kapłanów najmłodszych, którzy stawiają pierwsze kroki na niełatwej drodze kapłańskiego życia. Szczególnie za tych, którzy uginają się pod ciężarem swojego powołania.

Panie Jezu! Spraw, aby wsparci Twoją łaską, zdołali je zrealizować do końca.
Stacja IV

NAJWYŻSZY KAPŁAN SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Matka Jezusa uczestniczy w Jego kapłańskiej ofierze. Jest bardzo blisko. To wielkie szczęście mieć blisko kochającą i wspierającą Matkę. Żadne serce na ziemi nie rozumie tak doskonale powołania kapłańskiego, jak serce matki kapłana. Dopóki bije, uczestniczy w jego kapłańskim życiu.

Matko Bolesna! Ogarnij swoim Sercem matki kapłanów. Naucz je trudnej sztuki towarzyszenia swoim synom na drodze ich powołania.
Stacja V

SZYMON Z CYRENY POMAGA NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi, nawet wtedy, gdy oni niechętnie angażują się w sprawy zbawienia.

Panie Jezu przyjmujący pomoc Szymona! Naucz nas, jak winno wyglądać wspólne dzieło kapłanów i świeckich w zbawieniu świata. Udziel wszystkim kapłanom łaski współpracy z ludźmi świeckimi, aby umieli wspólnie podejmować trud odpowiedzialności za uświęcenie ludzkości.Stacja VI

ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Ludzie dziś nie mogą dosięgnąć Twojej twarzy Panie, ale mogą dosięgać twarzy Twoich kapłanów. Ileż to już razy w ciągu dnia, uderzają, zniekształcając ich twarze? Wystarczy spojrzeć na ekran telewizora, by zobaczyć zniekształcony obraz Twego kapłana.

Spraw Panie Jezu, by pojawiły się ręce, które potrafią odsłonić piękno twarzy Twojego kapłana. Dziś trzeba wiele odwagi, by we współczesnym świecie otrzeć zniekształconą twarz kapłańską.Stacja VII

NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PO RAZ DRUGI


Panie Jezu, powstający z upadku, prosimy Cię o łaski potrzebne dla spowiedników. Podnosić ludzi z upadków, to nie łatwa sprawa.

Wypełnij serca kapłańskie Twoją mądrością, cierpliwością i miłością, aby umieli podnieść tych, którzy upadli w grzechy! Niech konfesjonały będą miejscem powstania wielu, powstania naszego Narodu.Stacja VIII

NAJWYŻSZY KAPŁAN UPOMINA KOBIETY

Upomnieć drugiego człowieka tak, by upomnienie odniosło skutek, to wielka sztuka. Kapłan jest odpowiedzialny za upomnienie, za prostowanie dróg ludzkiego myślenia. Zwłaszcza, gdy ludzie zbaczają na ścieżki prowadzące daleko od Boga.

Panie Jezu, upominający jerozolimskie kobiety, udziel kapłanom stojącym na ambonie, ducha braterskiej miłości, potrzebnej do skutecznego upominania błądzących!Stacja IX

NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PO RAZ TRZECI

Panie, powstający z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagradzającą za zgorszenia, które dają kapłani. Gdy ten, kto ma uświęcać i jednoczyć z Bogiem prowadzi do grzechu, uczy grzechu - niszczy człowieka - popełnia jeden z najcięższych grzechów, jaki jest do popełnienia na ziemi. Zgorszenie dane przez kapłana trudno naprawić. Mijają lata, a zadana rana nie przestaje krwawić.

Prosimy Cię, Najwyższy Kapłanie o łaskę Twego Miłosierdzia dla każdego kapłana, który na ziemi był powodem zgorszenia.
Stacja X

NAJWYŻSZY KAPŁAN Z SZAT ODARTY

Najwyższy Kapłan oddaje wszystko, nawet ubranie. Kapłaństwo łączy się nierozerwalnie z ofiarą, z oddaniem wszystkiego, co doczesne, materialne. Nam, ludziom trzeba długo dorastać do tego, byśmy umieli złożyć ofiarę ze wszystkiego.

Odarty z szat Panie, prosimy Cię, by kapłani nie ulegali pokusie materializmu i chciwości! Ukaż im piękno ewangelicznie pojmowanego ubóstwa.Stacja XI

NAJWYŻSZY KAPŁAN PRZYBITY DO KRZYŻA

Nadeszła Twoja godzina, czas cierpienia i pełnej ofiary. Z Twoją krwią wypływa modlitwa przebaczenia za tych, którzy Cię mordują.

Naucz Panie, Twoich kapłanów miłości przebaczającej, naucz ich zwyciężać miłością, gdy dostają się w ręce wrogów. Tylko wtedy, kiedy sami to potrafią, zdołają uczyć trudnej miłości nieprzyjaciół tych, którzy są im powierzeni.Stacja XII

NAJWYŻSZY KAPŁAN SKŁADA SWĄ JEDYNĄ OFIARĘ

Golgota, to miejsce pojednania ziemi z niebem. Oby wszyscy kapłani, stojąc przy ołtarzu, zawsze mieli świadomość uobecnienia Twojej krwawej ofiary. Oby sami korzystali w pełni z jej owoców i umieli rozdzielać je innym. Golgota, to źródło kapłańskiego powołania. Tu się ono rodzi i tu się spełnia.

Panie Jezu, umierający na krzyżu, dziękujemy Ci za dar kapłańskich powołań! Dziękujemy za to, że kapłani mogą na ziemi uobecniać dla nas Twoją Najświętszą Ofiarę!Stacja XIII

CIAŁO NAJWYŻSZEGO KAPŁANA ZŁOŻONE DO GROBU

Panie Jezu! Twoi bliscy: Matka, Jan Apostoł, Józef z Arymatei i Nikodem, złożyli Twoje Ciało do grobu. Umęczone i martwe, po trzech dniach zmartwychwstało. Twoi kapłani składają Twoje Ciało w ludzkie serca. Eucharystia ma doprowadzić do chwalebnego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy Twoje Ciało przyjmują. Oby nigdy na ziemi nie zabrakło kapłanów rozdających Komunię świętą.

Przy tej stacji dziękujemy Ci za każde kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Najświętsze Ciało jako pokarm.Stacja XIV

GRÓB NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. On zasiada po prawicy Ojca, by się wstawiać za nami. A na ziemi działa przez serca, usta, ręce, kapłanów. Wielkie kapłańskie dzieło trwa.

Przy ostatniej stacji prosimy Cię Panie Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie, abyś przyjął do siebie wszystkich zmarłych kapłanów i dał im udział w Twoim chwalebnym Zmartwychwstaniu.


Któryś za nas cierpiał rany!
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
 
***
 

Modlitwa o powołania kapłańskie

 

Panie Jezu Chryste,
posłuszny woli Ojca,
Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi,
stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza.
Po imieniu wezwałeś Apostołów
i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata,
by głosili tajemnice Królestwa Bożego.
Twoja miłość objawiana w Wieczerniku i na Kalwarii
uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.
Prosimy Cię, Boski Pasterzu,
pociągnij ku sobie wielu młodych ludzi;
obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej
i uczyń Twoimi naśladowcami.
Niech usłyszą Twoje wołanie
i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze,
poświęcając się dla zbawienia ludzi.
Niech nie zabraknie kapłanów,
którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję
i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.
Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa,
wlej w ich serca Twoją miłość,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim,
uzdrowienie chorym
i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.
Przez przyczynę Maryi,
wychowawczyni powołań kapłańskich,
prosimy Cię, nasz Odkupicielu,
daj nam wielu świętych kapłanów
ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Papież Paweł VI
 
O Jezu, Boski Pasterzu,
który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.
Ty, o Panie,
który zawsze żyjesz,
aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty,
by dostrzegali cały świat,
w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci
o światło prawdy i ciepło miłości,
by odpowiadając na Twoje wołanie
przedłużali tu na ziemi Twoją misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół
i byli solą ziemi i światłością świata.
Rozszerz, o Panie,
Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc dziewczęcych, czystych i wielkodusznych,
i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddania się służbie Kościoła
oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości.
Amen.
 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Papież Jan Paweł II
 
Panie Jezu,
jak niegdyś wzywałeś pierwszych uczniów
i czyniłeś ich rybakami ludzi,
tak pozwól, by i dzisiaj
ciągle rozbrzmiewało Twoje serdeczne zaproszenie:
„Chodź i pójdź za Mną”.
Daj chłopcom i dziewczętom łaskę,
by z gotowością odpowiedzieli na Twoje wezwanie.
Wspieraj naszych biskupów,
kapłanów i zakonników
w ich pełnej trudu pracy duszpasterskiej.
Daj wytrwanie naszym seminarzystom
i wszystkim, którzy urzeczywistniają
ideał oddania całych siebie w Twojej służbie.
Wzbudź w naszych wspólnotach ducha misyjnego.
Poślij, Panie, robotników na Twoje żniwo:
kapłanów, misjonarzy, zakonników.
Nie dopuść, by ludzkość zagubiła się
z powodu braku ludzi oddanych głoszeniu Ewangelii.
Maryjo, Matko Kościoła,
wzorze wszystkich powołań,
pomóż nam odpowiedzieć „tak” Panu,
który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.
 

Modlitwa o powołania kapłańskie

 
Panie czasu i dziejów,
Ty doprowadziłeś nas do progu
trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
byśmy byli świadkami zbawienia,
którego dokonałeś dla dobra całej ludzkości.
Jako Kościół głoszący Twoją chwałę błagamy Cię:
niech nigdy nie zabraknie świętych kapłanów
w służbie Ewangelii;
niech rozbrzmiewa w każdej katedrze
i w każdym zakątku świata
uroczysty hymn: Veni, Creator Spiritus,
Przyjdź, Duchu Stworzycielu!
Przyjdź i rozpal
w nowych pokoleniach ludzi młodych,
wezwanych do pracy w winnicy Pańskiej,
pragnienie szerzenia Królestwa Bożego
aż po krańce ziemi.
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1996 r.)

 

 


Modlitwa za przygotowujaych się do kapłaństwa i życia zakonnego

 
Panie Jezu Chryste,
który oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi
i stałeś się Wiecznym Kapłanem,
prosimy Cię za tych,
którzy przygotowują się do kapłaństwa
i życia zakonnego.
Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa,
oddalaj od nich wszelkie pokusy
i umacniaj w świętości,
aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie
i w ten sposób przygotowali się
do zaszczytnej służby w Twoim Kościele.
W szczególny sposób polecamy Ci kleryków,
wychowawców i wykładowców naszego seminarium.
Ukaż im sens i wartość powołania,
aby sami coraz bardziej Cię kochali
i jednoczyli się z Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
 
 Modlitwa za kapłanów
 
 
Panie Jezu Chryste,
wieczny Arcykapłanie!
Ty wybrałeś swoje sługi,
aby Tobie w szczególny sposób służyli jako kapłani
poprzez głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów.
Przyciągnij ich do swojego boskiego Serca,
aby byli jak Ty pogodni i pokorni,
miłosierni i cierpliwi,
święci i oddani w ratowaniu dusz.
Zachowaj ich przed atakami szatana
i od pokus tego świata.
Przebacz im, gdy upadają w grzechach.
Dodaj im sił, gdy są zniechęceni
i nie potrafią już dalej.
Wspomagaj ich, gdy ich wiara się zachwieje
i obdarz ich przede wszystkim łaską wierności i posłuszeństwa.
Przemieniaj ich
podczas każdego przeistoczenia w Najświętszej Ofierze,
aby coraz bardziej stawali się podobni do Ciebie.
Daj nam świętych kapłanów,
święte osoby zakonne
i świętych świeckich,
którzy się całkowicie poświęcą dla Twojego Królestwa
w Twoim Kościele.
Panie, usłysz nasze prośby w imię Jezusa Chrystusa.
Tobie, wiecznemu Arcykapłanowi
z Ojcem i Duchem Świętym
cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków.
Amen.
(tłum. z niem. – ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn)
 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
 

Modlitwa za kapłanów

 
Łaskawy i kochający Boże,
dziękujemy Ci za dar naszych kapłanów.
Przez nich doświadczamy Twojej obecności w sakramentach.
Pomóż naszym kapłanom, być mocnymi w powołaniu.
Napełnij ich dusze ogniem miłości do Twojego ludu.
Użycz im mądrości, zrozumienia
i potrzebnej siły do naśladowania Jezusa.
Daj im wizję Twojego Królestwa.
Daj im słowa potrzebne do głoszenia Ewangelii.
Pozwól im doświadczyć radości w ich służbie.
Pomóż im stać się narzędziami Twojej Boskiej łaski.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje jako nasz wieczny Kapłan.
Amen.
(tłum. z ang. – ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn)
 

 

Modlitwa za misjonarzy

 
Prosimy Cię, Panie,
aby święciło się imię Twoje,
by przyszło Twoje królowanie na wszystkie ziemie.
Z Twoim świętym słowem idą na krańce ziemi
nasi bracia i siostry,
misjonarze i misjonarki,
idą zapalać światło Ewangelii wśród ludów,
które Ciebie nie znają.
Błagamy o pomoc dla nich,
o niesłabnącą wiarę
i niestrudzony zapał dla Twojej sprawy.
Daj im, Panie, dużo radości
wśród wszelkiego poświęcenia i trudności.
Podtrzymuj ich słabnące ramiona
przez zastępy modlących się pomocników, ludzi ofiarnych. Dokonaj, Panie, swojego dzieła,
aby ludzie, którzy Ciebie nie znają,
skłonili się ku światłu i przyjęli Dobrą Nowinę.
Przyspiesz tę godzinę, o Panie,
kiedy od wschodu słońca aż do zachodu
wielkie będzie imię Twoje między narodami,
aby ludzie, poznawszy Ciebie
i ukochawszy Twoje prawo,
doszli do wiecznego szczęścia.
Amen.
 
 Modlitwa za kapłanów
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty zachęcasz i dopełniasz.
Spójrz na Twoich kapłanów.
Dodaj im sił,
aby pozostali wierni swemu powołaniu,
godnie sprawowali święte tajemnice
oraz z mocą i dobrocią głosili Twoje Słowo,
a przez swoje słowa i czyny
wskazywali ludziom drogę do Ciebie.
Niech w swoim powołaniu
znajdują radość i spełnienie
a dla sobie powierzonych wiernych
byli błogosławieństwem.
Amen
 
(tłum. z niem. – ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn)
 
Za zmarłych kapłanów
  
Boże,
Ty powołałeś kapłanów do swojej służby
i uczyniłeś ich naszymi pasterzami,
polecam Ci pokornie wszystkich zmarłych kapłanów,
którzy mnie za życia prowadzili ku Tobie.
Wysłuchaj moją modlitwę
i daj im szczęście w niebie
razem ze wszystkimi świętymi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 

Modlitwa za rodziców kapłanów

ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn
 
Panie, Jezu Chryste,
Ty przyszedłeś na świat w ludzkiej rodzinie
i byłeś wychowany przez Twoją Matkę Maryję
i przybranego ojca Józefa.
Dzieciństwo i młodość spędziłeś w rodzinnym domu w Nazarecie
i wśród swoich krewnych i przyjaciół.
Potem wybrałeś się w wędrówkę ewangelizacyjną
ze swoimi uczniami
i przed swoim odejściem do Ojca
przygotowywałeś swoich uczniów do misji w Kościele.
Dzisiaj także Twoje wołanie: „Pójdź za Mną” dociera do młodych,
którzy wzrastają w naszych rodzinach.
Dobry Panie, Synu Maryi,
błogosław rodzicom w ich trudach wychowawczych
i pozwól im bez obaw i ochoczo
złożyć Ci w darze swojego syna,
rodzicom kapłanów daj wiele radości z powołania ich synów,
wynagradzaj ich trudy wychowawcze,
a zmarłym rodzicom Ty sam bądź ich nagrodą.
Amen.
 


Modlitwa za migrantów

 
Panie Jezu, Pasterzu dusz,
który przyszedłeś szukać
i zbawiać wszystkich zaginionych,
zlituj się nad naszymi braćmi i siostrami za granicą.
Daj im odczuć głód Twojego słowa
oraz pragnienie życia w Tobie;
i oni są bowiem Twoim ludem
i niech Twoimi zostaną na wieki.
Pozwól kapłanom pójść do nich,
rozbudzić w nich wiarę ojców
i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca.
Spraw też, Panie,
by naszym braciom i siostrom za granicą
nie zabrakło dobrych pasterzy,
gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec.
Tym zaś, którzy już są stróżami Twej Owczarni,
daj siłę znosić „ciężar dnia i spiekoty”.
Matko Jezusa,
Królowo Polonii Zagranicznej
i wszyscy Święci, Polski Patronowie,
wstawiajcie się przed Panem
za naszymi braćmi i siostrami za granicą.
Amen.
(na podstawie jednej z modlitw Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu)
 

Modlitwa do Matki kapłanów

 
Maryjo,
Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.
Matko Chrystusa,
Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu
– zachowaj kapłanów
w Twoim Sercu i w Kościele
Matko Zbawiciela.
(Jan Paweł II, adhortacja Pastores dabo vobis, nr 82)
 

 

 
 
 
 

 


 

następny wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86