Dzisiaj jest: niedziela 18.08.2019 | Imieniny:

Jak się modlimy Nowennną za Synod?

2014-04-08

Oprócz włączenia intencji Synodu do modlitwy codziennej, modlimy się szczególne w każdą z dziewięciu pierwszych sobót dziewięciu miesięcy od lutego do pażdziernika (daty podane niżej).

Ważnym elementem jest uczestniczectwo we Mszy świętej w pierwszą sobotę (zaleca się wyspowiadanie dzień wcześniej, czyli w pierwszy piątek danego miesiąca) i przyjęcie Komunii świętej.
Modlimy się w tym dniu (najlepiej tuż po Mszy św.) Nowenną do Ducha Świętego (niżej są dokładnie wyszczególnione dni) i Koronką do Świętej Rodziny.

 

 

 

 

1 luty - (patron dnia: Święta Weridiana, tercjarka franciszkańska)
pierwszy DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
pierwszy dzień Nowenny do Ducha Świętego + Koronka do Św. Rodziny


HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!


Modlitwa wstępna:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie
na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i
życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś
również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i
wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień pierwszy
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i
pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J
7,37.39).

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi
owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce
cnót. Amen.

 Ojcze Nasz...

Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i
zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze
oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Litania do Ducha Świętego


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach
Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź
i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i
chroń od wszelkiego złego. Amen.
 
 

Koronka do Najświętszej Rodziny

 (do odmawiania na różańcu)

 
Znak krzyża
lub:
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków Amen.


Początek jak w modlitwie różańcowej:

Wierzę w Boga..., 
Ojcze nasz..., 
Zdrowaś Maryjo... (3 x), 
Chwała Ojcu....


Na dużych paciorkach:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, 
który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.


Na małych paciorkach (10 razy)

Jezu, Maryjo, Józefie 
– oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Chwała Ojcu.... 


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 marca (patron dnia: Święty Feliks III, papież
drugi DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
 drugi dzień Nowenny do Ducha Świętego
 
 

5 kwietnia (patron dnia: Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter )
trzeci DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
 trzeci dzień Nowenny do Ducha Świętego

 

3 maja (patron dnia:Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
główna Patronka Polski
czwarty DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
 czwarty dzień Nowenny do Ducha Świętego
 
 

7 czerwiec (patron dnia: Święty Robert z Newminster, opat )
piąty DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
piaty dzień Nowenny do Ducha Świętego


5 lipca (patron dnia: Święta Maria Goretti, dziewica i męczennica )
szósty DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
szósty dzień Nowenny do Ducha Świętego2 sierpnia (patron dnia: Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów
Odpust Porcjunkuli
 )
siódmy DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
siódmy dzień Nowenny do Ducha Świętego6 września (patron dnia: Święty Magnus z Füssen )
ósmy DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
ósmy dzień Nowenny do Ducha Świętego4 października (patron dnia św. Franciszek z Asyżu
dziewiąty DZIEŃ NOWENNY w intencji SYNODU
dziewiąty dzień Nowenny do Ducha Świętego

 

 

poprzedni wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86