Dzisiaj jest: piątek 20.09.2019 | Imieniny:

Tegoroczna nagroda pokojowa Pax Christi dla arcybiskupa Kirkuku Louisa Sako

2011-05-24

autor: Redakcja

 

Tegoroczna nagroda pokojowa przyznawana przez organizację Pax Christi trafi do rąk chaldejskiego arcybiskupa Kirkuku, jego Ekscelencji Louisa Sako. Iracki hierarcha od wielu lat zabiega o poprawienie losu chrześcijan znad Tygrysu i Eufratu oraz udziela się na niwie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Nagroda zostanie uroczyście wręczona w środę 8 grudnia 2010 r. w Paryżu podczas konferencji episkopatu Francji.

 

Pax Christi zostało założone w 1945 r. we Francji przez biskupa Pierre-Marie Théas’a z Montauban we współpracy z świecką nauczycielką Marthe Dortel-Claudot. Celem organizacji jest niesienie przesłania pokojowego oraz wezwania do pojednania pomiędzy zwaśnionymi stronami w rozmaitych konfliktach oraz dom ich pokojowego współżycia w społeczeństwie. Działalność ruchu zasadza się na modlitwie i katolickiej duchowości.

 

Obecnie organizacja Pax Christi ma dwóch współprezydentów: Laurenta Monsengwo, arcybiskupa Kinszasy (Kongo) oraz Marie Dennis z USA.

 

W ceremonii wręczenia nagrody pokojowej arcybiskupowi Sako udział wezmą: Claudette Werleigh, sekretarz generalny, Greet Vanaerschot, wysłannik Seretariatu Generalnego Pax Christi oraz biskup Marc Stenger jako przewodniczący francuskiej gałęzi organizacji.  

 

12 listopada bieżącego roku redakcja „Miłujcie się!” miała zaszczyt spotkać się i przeprowadzić wywiad z czcigodnym laureatem, kiedy odiwedził on Poznań. Wziął on udział w piątkowej drodze krzyżowej w intencji prześladowanych chrześcijan a w sobotę spotkał się z dziennikarzami. W obliczu tragicznych wydarzeń, które w ostatnim okresie dotknęły chrześcijan irackich Jego Ekscelencja prosi o pamięć o naszych bliskowschodnich braciach.

 

Arcybiskup Sako w Katedrze Poznańskiej

 

W przeciągu siedmiu lat liczba chrześcijan w Iraku zmniejszyła się z 1.4 mln w 2003 r. do ok. 200-300 tys. w 2010 r. Kiedy w wyniku inwazji amerykańskiej w Iraku zapanował chaos i bezprawie Kościół stał się obiektem nieustannych ataków ze strony muzułmanów. Niemal każdego dnia chrześcijanie są zastraszani i szantażowani. Przeprowadzane są zamachy na obiekty sakralne oraz na osoby duchowne. Na porządku dziennym jest odbieranie chrześcijanom ich domostw i całego mienia, a także porywanie chrześcijańskich dziewcząt do muzułmańskich haremów. W wyniku tych barbarzyńskich działań śmierć poniosło już kilka tysięcy mieszkańców Iraku, a jedyną ich „winą” była wiara w Chrystusa.

 

Zachęcamy do włączania się we wszelkie formy pomocy prześladowanemu Kościołowi w Iraku, poprzez modlitwę, informację o aktualnej sytuacji, pomoc materialną, organizowanie demonstracji solidarności, pisanie petycji do władz (wzór takiego pisma można znaleźć np. na stronie www.szlomo.pl ).

 

 

Podróż abp. Sako do Polski jest wołaniem o prawo do wolności religijnej dla chrześcijan w Iraku. Od wielu lat ma tam miejsce prawdziwe prześladowanie chrześcijan. Na chrześcijanach dokonuje się egzekucji, są ofiarami porwań, zamachów bombowych w kościołach, zastraszenia, zmuszania do przejścia na islam. Chrześcijankom grozi się śmiercią, jeżeli odmawiają noszenia muzułmańskich czadorów, porywa się je do haremów islamskich bojowników Al-Kaidy. Nie dalej jak 31 października 2010 roku miała miejsce rzeź katolików w katedrze w Bagdadzie, kiedy to bojownicy po zabiciu księdza przetrzymywali przez wiele godzin uczestników nabożeństwa jako zakładników, a w wyniku samobójczego wysadzenia się bojowników w powietrze  zginęły 52 osoby obecne w kościele.
 
- Dwa dni po masakrze w katedrze (wtorek wieczorem) wysadzono w powietrze trzy domy należące do Asyryjczyków, wyznających wiarę w Chrystusa, w Bagdadzie.
- Trzy dni po masakrze w katedrze (środa rano) przez dwie godziny ostrzeliwano rakietami wiele chrześcijańskich domów należących do Asyryjczyków w Bagdadzie, zabijając 6 osób. Policja nie interweniowała.
- 14.11. Bagdad, Os. Al-Karrada - zginął chrześcijanin Zajja Satto w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod jego samochód.
- 15.11. Mosul, Os. Darkazlijja - wysadzono dom Paulusa Andrijja oraz zastrzelono Ormianina Naszwan Khidr i Asyryjczyka Nabil Szaqqo.
- 16.11. Mosul, Os. Darkazlijja - zastrzelono przed własnym domem dwóch asyryjskich braci, po czym wysadzono ich dom w powietrze.
- 18.11. Mosul, Os. Al-Bakr - wysadzono w powietrze dom należący do rodziny asyryjskiej.
- 20.11. Mosul, Os. Przemysłowe - zabito dwóch asyryjskich braci (Saed i Waed Hanna) w prowadzonym przez nich warsztacie kowalskim. W ataku zginął także klient.
(więcej o tych wydarzeniach czytaj na stronie szlomo.pl)
 
W latach 2003-2010 w Iraku
·         Liczba chrześcijan z 1,4 miliona zmniejszyła się do 200.000,
·         Milion chrześcijan musiało opuścić swoje domy,
·         Pół miliona chrześcijan przebywało w obozach dla uchodźców,
·         Zamordowano 50 duchownych, zaatakowano 76 kościołów,
·         Zamordowano 3.000 chrześcijan.
 
Antychrześcijański terror trwa nadal: w ciągu jednego tygodnia pod koniec lutego 2010 roku 4.100 chrześcijan (683 rodziny) zostało wysiedlonych z Mosulu (północny Irak).
 

 O sytuacji chrześcijan w Iraku

W 2005 roku Irak przyjął nową konstytucję, która ogłasza islam „religią urzędową" oraz stanowi, że „żadna ustawa nie będzie mogła być uchwalona, jeśli pozostaje w sprzeczności z islamskim prawem". Tekst nadmienia również, że państwo broni praw wolnościowych i religijnych oraz gwarantuje irackim plemionom, w tym cytowanym wprost asyryjskim chaldejczykom, prawa administracyjne, polityczne, kulturalne i prawo do nauki. Rzeczywistość jest inna... Przed inwazją amerykańską w 2003 r. żyło w Iraku 1,4 mln chrześcijan. Od 2003 roku w wyniku II Wojny w Zatoce Perskiej 2,2 mln ludzi zostało wypędzonych z domów, z czego 1,8 mln opuściło kraj. Możemy mówić już o exodusie setek tysięcy cywilów z Iraku do takich krajów jak Syria, Jordania, Turcja, Liban, czy do autonomicznego obszaru Kurdystanu.
Po upadku dyktatury Saddama Husajna, w cieniu okupacji amerykańskiej, chrześcijanie w Iraku są bardzo często traktowani jako współpracownicy „krzyżowców" (czyli Amerykanów) i stają się celem częstych ataków ze strony radykalnych ugrupowań muzułmańskich zarówno sunnickich, jak i szyickich. Na chrześcijanach dokonuje się egzekucji, są ofiarami porwań, zamachów bombowych w kościołach, zastraszenia, zmuszania do przejścia na islam. Chrześcijankom grozi się śmiercią, jeżeli odmawiają noszenia muzułmańskich czadorów, porywa się je do haremów islamskich bojowników Al-Kaidy. Konsekwencjami tego antychrześcijańskiego terroru jest exodus chrześcijan z Babilonu. W wyniku represji islamskiej chrześcijanie żyją w obozach dla uchodźców na północy kraju, w wyniku migracji wewnętrznej szukając schronienia w Autonomii Kurdyjskiej, w kościołach i domach prywatnych. Spośród wszystkich uchodźców chrześcijanie stanowią ok. 800 tysięcy wypędzonych. Największe prześladowania chrześcijan mają miejsce w: północnym Iraku ze stolicą w Mosulu, Bagdadzie, Kirkuku i Basrze. Masowy Exodus ludności chrześcijańskiej rozpoczął się w listopadzie 2006 roku w wyniku eskalacji agresji fundamentalistów i terrorystów w takich miastach jak Bagdad, Basra, Mosul, Zakho.
 

Życiorys abp. Louisa Sako

Louis Sako jest chaldejskokatolickim arcybiskupem diecezji Kirkuk w Iraku. Urodził się 4 lipca w 1949 r. w Zakho (niedaleko Mosulu) w północnej części Iraku. Dorastał w Mosulu, kształcił się w seminarium św. Jana Ewangelisty, prowadzonym przez Ojców Dominikanów.
Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1974 roku, następnie pracował jako wikariusz w Mosulu. Ksiądz Sako angażował się w pomoc dla najuboższych mieszkańców parafii.
Tytuł magistra uzyskał na studiach z wiedzy o islamie na PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica) w Rzymie  w 1982 r. W tym samym roku otrzymał tytuł doktora patrystyki w Rzymie, a w 1985 r. został doktorem historii wczesnego chrześcijaństwa na Sorbonie w Paryżu.
Nauki pobierał także w Akademii Babel w Bagdadzie, wydał kilka książek i artykułów.
W latach 1997-2001 ks. Sako był rektorem chaldejskiego seminarium duchownego w Bagdadzie oraz profesorem patrystyki i islamologiem na wydziale teologii.
W październiku 2002 r. Synod Kościoła Chaldejskiego powołał go na stanowisko arcybiskupa Kirkuku, lecz w wyniku dramatycznych wydarzeń wojennych w Iraku Papież Jan Paweł II konsekrował go dopiero rok później 14 listopada 2003 r.
Ks. Arcybiskup jest zaangażowany w dialog i porozumienie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami (od 2002 r. należy do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego), a także w dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołami katolickim i prawosławnym (jest członkiem austriackiej fundacji Pro Oriente).
Ponadto włada wieloma językami i angażuje się w politykę stabilizacyjną po kolejnych wojnach w jego kraju (był miedzy innymi wiceprezydentem prowincji Kirkuk i pośredniczył w rozmowach z dyktatorem Saddamem Husseinem).

 

 

 

 

Dokąd zmierza arabska "zima ludów"?

 

Zachód nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim naprawdę zagrożeniem byłaby islamizacja krajów Północnej Afryki i jak negatywne miałoby to konsekwencje chociażby dla Bliskiego Wschodu.
Wskazuje na to abp Louis Sako. Komentując zachodzące w Tunezji, Egipcie oraz innych krajach Afryki zmiany chaldejski arcybiskup Kirkuku podkreśla, że wzrost wpływu islamu oznaczałby poważne problemy dla wszystkich mniejszości religijnych obecnych w regionie. Dowodem na to jest sytuacja w Iraku, jaka wytworzyła się po obaleniu reżimu Saddama Husajna.

Hierarcha przypomina, że przy okazji zachodzących w Afryce zmian mówi się o „przebudzeniu islamu”. Dodaje, że Zachodowi trudno zrozumieć to zagrożenie, ponieważ jest mu odległa koncepcja religii, która przenika wszystko, włącznie z życiem politycznym. „Stoimy w obliczu dwóch ekstremizmów: muzułmańskiego, który obowiązuje na Bliskim Wschodzie i chce się dalej rozszerzyć, oraz drugiego, którym jest sekularyzacja nie chcąca nawet uznać, że historia Zachodu jest chrześcijańska” – mówi abp Sako. Hierarcha wskazuje, że przyszłość krajów, w których doszło już do przewrotu, jak i tych, gdzie dopiero się one rozpoczynają, stoi pod wielkim znakiem zapytania, a religia będzie elementem odgrywającym wielką rolę w budowaniu ich nowej państwowości. 
 
poprzedni   |   następny wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86