Dzisiaj jest: czwartek 22.08.2019 | Imieniny:

Raport o prześladowanych za wiarę

2012-11-07

20 listopada 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Episkopatu Polski zaprezentowano raport "Prześladowani i zapomniani 2007/2008", zawierający najnowsze dane o prześladowaniach chrześcijan.
 

Przygotowany raport przedstawia sytuację w 33 krajach z roku 2007 i do końca października 2008 r. Najobszerniejsze raporty dotyczą Indii, Chin i Iraku - tam sytuacja chrześcijan jest obecnie najtrudniejsza. W pierwszym zagrożeniem jest radykalny hinduizm, w kolejnym - reżim totalitarny, a w ostatnim - wojujący islam. Te trzy kluczowe zjawiska są przyczyną prześladowań chrześcijan na całym świecie.

Aż 200 milionów chrześcijan jest prześladowanych ze względu na wyznawaną przez nich wiarę, często stając w obliczu utraty życia. W sumie 350 milionów chrześcijan, poddawanych jest mniej groźnym dla ich życia represjom.

Raport „Prześladowani i zapomniani" nie tylko opisuje ogólną sytuację w krajach, gdzie wyznawcy Chrystusa doznają prześladowań, ale dokumentuje dramat poszczególnych chrześcijan i ich rodzin.

Oto kilka przykładów:

Saudyjka została zamordowana przez ojca, gdy dowiedział się on o jej konwersji na chrześcijaństwo.

Chrześcijanka z Algierii została zatrzymana przez władze, bo miała przy sobie literaturę religijną, co wiąże się z zarzutem „praktykowania niemuzułmańskiej religii bez oficjalnej zgody".

W Chinach jedna z wiernych udała się do urzędu bezpieczeństwa publicznego okręgu Xishan z żądaniem odszkodowania za spalone książki. W odpowiedzi została brutalnie pobita przez policję i trafiła do szpitala.

Zebrane historie heroizmu chrześcijan, w wielu przypadkach kończące się często oddaniem życia za wiarę, są dowodem na to, że „w naszym stuleciu wrócili męczennicy". Pisał o tym w 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim "Tertio millenio adveniente", wzywając jednocześnie, by ich świadectwa nie zostały zapomniane w Kościele. Pomoc Kościołowi w Potrzebie publikuje raporty od 2000 roku. Są one rezultatem bezpośrednich kontaktów stowarzyszenia z biskupami, księżmi i wiernymi świeckimi, którzy przekazali te świadectwa głębokiej wiary, niejednokrotnie z obawą o swoje życie.

Jednocześnie stanowią one dla nas, ludzi żyjących w Europie, mogących się cieszyć swobodą w wyznawaniu naszej wiary, wyrzut. Jakże często, ze względu na konsumpcyjny styl życia, zapominany o Bogu! - wskazuje ks. dr Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. - Czy krew dzisiejszych męczenników nie jest dla nas wystarczającym wyrzutem, kiedy zastanawiamy się, czy wziąć udział w niedzielnej Mszy św., podczas gdy dla wielu z nich wyjście do kościoła może zakończyć się śmiercią?

Tytuł raportu „Prześladowani i zapomniani" wskazuje na obojętność świata na dramat milionów chrześcijan. Media, informując na przykład o Arabii Saudyjskiej, poświęcają wiele uwagi problemom osób uprawiających czary czy spotykających się na zakazanych tam randkach, zupełnie ignorując fakt, że konwertyci, którzy wyznają wiarę w Jezusa są mordowani, a ich oprawcy nie ponoszą żadnej kary. - Obowiązkiem wierzących w Chrystusa jest nie tylko modlitwa, ale i mówienie o tych tragicznych wydarzeniach. Uważam, że jest to jedno z pilniejszych zadań, jakie stoi przed wierzącymi, aby nie dali się zmarginalizować - podkreśla ks. Cisło.
 

źródło: Arabia chrześcijańska

 

Zob. również:

Męczennicy XXI wieku

Mapa prześladowań

poprzedni   |   następny wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86