Dzisiaj jest: wtorek 20.08.2019 | Imieniny:

Wysiłek, AIDS i ciąża - seksualny dżihad

2015-09-28

Dzięki uprzejmości Autora zamieszczamy slajdy z referatu wygłoszonego na konferencji naukowej "Badania porównawcze nad językiem i kulturą - tradycja i innowacja", UAM, Poznań 2015.

Streszczenie opublikowane w Materiałach Konferencyjnych:

Jest faktem ogólnie znanym, że kultura narodów muzułmańskich jest w znacznej mierze podporządkowana doktrynom islamu, regulującym m.in. obyczajowość. Dżihad (z arab. ‘wysiłek’, ‘zmaganie’), narzucany przez islam jako walka zbrojna toczona przez muzułmanów przeciw niewiernym uważanym za wrogów Allaha, może być bardzo dotkliwy dla kultury islamu. Dziś, zwłaszcza na Zachodzie, pojęcie dżihadu jest używane w różnych kontekstach, niewiele jednak się mówi o dramatycznych implikacjach tej doktryny dla samych muzułmanów. Tematem tego referatu jest religijnie uzasadnione seksualne wykorzystywanie kobiet muzułmańskich przez osoby realizujące dżihad z bronią w ręku. Trwająca bez przerwy od 2011 roku wojna domowa w Syrii przyczyniła się do wysunięcia koncepcji Dżihadu an-Nikah – „Seksualnego dżihadu” (nikah z arab. ‘małżeństwo’, ‘konsumpcja małżeństwa’, ‘chwila zawarcia związku małżeńskiego’), czyli „świętej wojny” – wojny toczonej przez muzułmanki. Ich rola sprowadza się do tego, by świadczyć usługi seksualne dla islamskich bojówkarzy. Podobnie jak dżihad zbrojny, dżihad seksualny na drodze Allaha to poświęcenie, dla którego młode kobiety są gotowe umrzeć. Mimo że los muzułmanek, przeważnie młodocianych, służących jako mudżahedinki seksualne jest tragiczny – są one wykorzystywane, brutalnie gwałcone i bardzo często żałują swoich działań, niektóre z nich wracają do domów w ciąży lub zakażone wirusem HIV – to ta forma seksualnego dżihadu zyskała i nadal zyskuje swoje zwolenniczki, m.in. w Europie. Często oszukane, a nieraz zmuszane muzułmanki z krajów Zachodu wyruszają do Syrii, by wspierać własnym ciałem wojnę z niewiernymi. Proceder ten nabiera coraz większego rozmachu, a jakiekolwiek próby powstrzymania go są bardzo trudne i nieskuteczne. Młode muzułmanki są bowiem poddawane silnej presji psychologiczno-religijnej. Mowa tu o obiecanej nagrodzie po śmierci w wiecznej krainie szczęśliwości – ogrodzie Dżannah, a także o przyzwoleniu na przemoc fizyczną względem kobiet, aprobowanej i uświęconej przez Koran (np. sura 4:43).

dr Ashraf Sobhi BENYAMIN


następny wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86