Dzisiaj jest: czwartek 22.08.2019 | Imieniny:

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strassburgu: "aborcja nie jest prawem człowieka", ale...

2011-02-03

 

Sędziowie przychylili się do skargi jednej z trzech kobiet, która dokonała aborcji w Wielkiej Brytanii. Rząd Irlandii ma wypłacić jej odszkodowanie za poniesione straty moralne w wysokości 15 tys. euro. Z kolei sędziowie oddalili wniosek dwóch pozostałych kobiet, pragnących swobodnego dostępu do aborcji „z przyczyn osobistych”. Trybunał orzekł, że w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma czegoś takiego jak „prawo do aborcji”.

Pierwsza z kobiet chciała zabić swoje dziecko, gdyż lekarze przyznawali, że ciąża może zagrażać nawrotem rzadkiego rodzaju nowotworu, na który się leczyła. Nie zgodzili się jednak na zabicie dziecka. Bowiem irlandzkie prawo formalnie pozwala na aborcję, gdy życie matki jest zagrożone. Kobieta twierdziła jednak, że panujący w kraju negatywny stosunek do aborcji, wskutek ustanowienia rygorystycznych ram prawnych sprawił, że naruszono jej prawo do bycia poinformowaną o możliwości dokonania aborcji w pewnych okolicznościach.

Trybunał nakazał rządowi irlandzkiemu wydać wytyczne, które pozwolą lekarzom na informowanie kobiet o możliwości dokonania legalnej aborcji w określonych okolicznościach. Sędziowie stwierdzili, że konstytucja Irlandii, zapewniając taką samą ochronę prawną zarówno kobietom w ciąży, jak i dzieciom poczętym, tak naprawdę przyznaje kobietom „prawo” do aborcji.

Bernadette Smith z irlandzkiej organizacji „Precious Life” podkreśliła, że z zadowoleniem obrońcy życia przyjęli orzeczenie, stanowiące, że w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma czegoś takiego jak „prawo do aborcji”, na które powoływały się dwie Irlandki.

John Smeaton z brytyjskiego Stowarzyszenia Obrony Dzieci Poczętych (SPUC) ostrzegł jednak, że decyzja trybunału będzie miała daleko idące skutki dla całej Europy, jeśli chodzi o zapewnienie ochrony prawnej wszystkim osobom. – Tej wypaczonej decyzji brakuje legitymizacji. W tej sprawie nie chodziło o dopomożenie kobietom w obliczu nieplanowanej i zagrażającej życiu ciąży. Akcja była zainicjowana przez międzynarodowe lobby aborcyjne, którego ostatecznym celem jest zmuszenie rządów na całym świecie do uznania dostępu do aborcji jako prawa – mówi Smeaton.

Irlandzcy obrońcy życia obawiają się, że orzeczenie trybunału będzie teraz wykorzystywane jako pretekst do osłabienia prawa irlandzkiego, zwłaszcza że wśród klasy politycznej panuje silne nastawienie pro-aborcyjne.

Fronda 

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozostawia przyszłość polityki dotyczącej ochrony życia nienarodzonych w rękach Irlandczyków i nie zobowiązuje do wprowadzenia ustawodawstwa aborcyjnego w kraju. Czytamy o tym w oświadczeniu prymasa Irlandii wydanym po posiedzeniu trybunału w Strasburgu. Kard. Sean Brady przyznał, że kwestia aborcyjna w Irlandii budzi pewne problemy prawne i moralne, wymagające wnikliwej analizy i refleksji. Przypomniał też, że konstytucja kraju gwarantuje prawo do życia zarówno matce, jak i nienarodzonemu dziecku. Jego zdaniem bezpośrednie niszczenie niewinnego życia ludzkiego nie może być uzasadnione, mimo trudnych okoliczności życia matki. „Jesteśmy zawsze zobowiązani do działań z poszanowaniem niezbywalnego prawa do życia, zarówno matki, jak i nienarodzonego dziecka w jej łonie – napisał prymas Irlandii.

Kard. Brady przyznał, że całe społeczeństwo ponosi odpowiedzialność za kobiety, które zmagają się z trudnościami związanymi z nieplanowaną ciążą. Irlandzki hierarcha zachęcił takie osoby, by korzystały z irlandzkiej sieci o nazwie CURA, czyli „troska”. Powołana przez katolicki episkopat Zielonej Wyspy instytucja specjalizuje się w zapewnieniu opieki ciężarnym matkom przeżywającym kryzys. Posiada 19 ośrodków interwencyjnych służących darmową, kompleksową i dyskretną pomocą. Doradza rodzicom, dziadkom i przyszłym ojcom oraz kobietom z syndromem proaborcyjnym. Zapewnia ciężarnym zakwaterowanie, pomoc medyczną przed i po porodzie. CURA przeprowadza też w szkołach zajęcia uświadamiające oraz zachęca Irlandczyków do adopcji. Jej naczelnym zadaniem jest zapewnienie każdemu nienarodzonemu dziecku prawa do urodzenia i do życia.

 

Radio Vaticana

 

 

poprzedni   |   następny wróć

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86