Dzisiaj jest: sobota 25.05.2019 | Imieniny:

Wydania

Dzięki Waszemu wsparciu nasze czasopismo dostępne jest już w 22 językach:

 
amharskimamharskim angielskimangielskim arabskimarabskim bułgarskimbułgarskim chińskimchińskim chorwackichorwackim czeskimczeskim
 
fińskimfińskim francuskimfrancuskim hiszpańskimhiszpańskim litewskimlitewskim łotewskimłotewskim niemieckiniemieckim ormiańskimormiańskim
 
polskimpolskim portugalskimportugalskim rosyjskimrosyjskim rumuńskimrumuńskim słowackisłowackim ukraińskimukraińskim węgierskimwęgierskim
 
włoskimwłoskim            
 

Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości chętnie korzystają z różnych wydań językowych – numery szybko się rozchodzą, budząc żywe zainteresowanie odbiorców. Przygotowaliśmy również strony internetowe w kolejnych językach: azerskimhebrajskim, holenderskim, meksykańskim hiszpańskim, białoruskim i japońskim. Bogu niech będą dzięki za wszystkie obszary ewangelizacji! Ten wzrost oddziaływania stał się możliwy dzięki Wam wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspomagacie Miłujcie się!.Wydanie łotewskie

Polska parafia Matki Bożej bolesnej w Rydze od wielu lat rozprowadza "Miłujcie się!" po rosyjsku i polsku wśród mieszkańców Rygi.

Wydanie niemieckie

W roku 2008 ukazało się również pierwsze tłumaczenie „Miłujcie się!” na język niemiecki (obecnie wychodzą 3 numery rocznie). Próbujemy dotrzeć do rodaków papieża Benedykta XVI, choć nie jest to łatwe...

Wydanie ormiańskie

Przygotowanie ormiańskiego wydania «Սիրեցեք միմյանց» zawdzięczamy naszym przyjaciołom z Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego zamieszkujących w miejscowości Panik w okręgu Szirak w Armenii.

Wydanie portugalskie

Po wielu latach starań udało się przygotować do druku "Amai-vos" dla Brazylii!

Wydanie rosyjskie

W 1998 roku, w odpowiedzi na liczne prośby księży i wiernych z byłego Związku Radzieckiego, powstała wersja rosyjskojęzyczna naszego czasopisma – "Любите друг друга!".

Wydanie rumuńskie

Miłujcie się! dotarło także nad Morze Czarne...

Wydanie słowackie

Inicjatywa przetłumaczenia Miłujcie się! na ten język wyszła od Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty, które zajmuje się rozprowadzeniem pisma na tym terenie.

Wydanie ukraińskie

Ewangelia nie ogranicza się przecież do jakiegoś narodu lub języka, dlatego powstał pomysł wydania naszego czasopisma w języku ukraińskim. Dzięki temu będziemy mogli służyć pomocą duchową również parafiom greckokatolickim, w których wierni posługują się prawie wyłącznie językiem ukraińskim.

Wydanie węgierskie

Wydaliśmy już pięć numerów Miłujcie się! w języku węgierskim – każdy w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

Wydanie włoskie

Włosi w końcu doczekali się "Miłujcie się!" w swoim ojczystym języku!

Nasze artykuły w języku islandzkim

Po wizycie ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr w Islandii i wygłoszeniu tam rekolekcji, na stronie internetowej Kościoła Katolickiego tego kraju pojawił sę cały zestaw naszych artykułów.

Nasze artykuły w Internecie w języku estońskim

Dzięki fińskiej wersji "Miłujcie się!" z naszymi tekstami mogli zapoznać się Estończycy.

Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86