Dzisiaj jest: wtorek 23.07.2019 | Imieniny:

Temat numeru

główne tematy numeru
 • Historyczny fakt Zmartwychwstania
 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Jest to historyczny fakt, który w sposób ostateczny potwierdził, że Jezus jest Bogiem, że to wszystko, czego nauczał i co czynił, jest prawdą.

 • Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa
 • Relacje mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa, które są w Ewangeliach oraz w listach św. Pawła, wzajemnie się uzupełniają i nie są ze sobą sprzeczne. W oparciu o te opisy otrzymujemy wiarygodny przekaz prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego spotkaniach z apostołami i uczniami.

 • Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski (J 19,19)
 • W odróżnieniu od przestępców Jezus został skazany nie za to, co uczynił, tylko za to, kim był. Jego wina polegała na tym, że był Mesjaszem, królem Żydów i Synem Bożym.

 • Zapowiedź zmartwychwstania
 • Ciało św. Bernadetty, która zmarła w 1879 r., w ogóle nie ulega procesowi rozkładu – ani zewnętrznemu, ani też wewnętrznemu – i zachowuje do dziś dnia zadziwiającą świeżość i piękno.

 • Sokółka – polskie Lanciano
 • W październiku 2008 r., w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, miało miejsce niesamowite wydarzenie. Konsekrowana Hostia zmieniła się w tkankę mięśnia ludzkiego serca, które żyje, ale bardzo cierpi i jest w stanie agonalnym.

 • Przeciw faktom nie ma argumentu
 • Prawdziwy naukowiec bada fakty i wyciąga wnioski. Gdybyśmy tylko dopasowywali nasze wnioski do narzuconej nam ideologii, nauka stałaby w miejscu. Kiedy jednak rzetelnie badamy fakty, odkrywamy obiektywną Prawdę.

 • Uzdrawiająca moc Chrystusa
 • Pan Jezus nieustannie obecny w Eucharystii zaprasza każdego z nas, abyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi problemami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

 • Lekarstwo dające nieśmiertelność
 • Eucharystyczny cud w Sokółce, tak jak i inne eucharystyczne cuda, które miały miejsce w historii Kościoła, są znakiem szczególnego objawienia się wszechmocy Boga, który wzywa nas do nawrócenia się, a równocześnie wychowuje nas i edukuje.

 • Światło i świadek dla świata
 • Kolumbijczycy szanują prawo Boże, są posłuszni nauczaniu Kościoła katolickiego, modlą się i spowiadają, uczestniczą w Eucharystii i z odwagą stawiają czoła wszelkim trudnościom. Nie ma w Kolumbii takiej rodziny, która nie doświadczyłaby przemocy, porwania czy śmierci któregoś z jej członków na skutek zbrodniczych działań komunistycznych partyzantów. Męczeństwo i cierpienie tysięcy niewinnych ofiar oczyściły i zjednoczyły naród kolumbijski w modlitwie i zaufaniu Bogu.

 • Pokazuje nam drogę do nieba
 • 1 maja 2011 r., w niedzielę Bożego Miłosierdzia, we Mszy św. beatyfikacyjnej papieża Jana Pawła II uczestniczyło 1,5 miliona pielgrzymów, najwięcej w historii wszystkich beatyfikacji i kanonizacji, które odbyły się w Rzymie. W czasie swojego 27-letniego pontyfikatu bł. Jan Paweł II pokazywał nam drogę do nieba, a jest to droga stawania się świętym, czyli dojrzałym do miłości, człowiekiem czystego serca – takim, jakim Chrystus pragnie uczynić każdego z nas.

 • Wiara i rozum
 • Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) oraz w swoich katechezach demaskuje kłamliwą propagandę, która próbuje narzucić społeczeństwu przekonanie, że chrześcijańskiej wiary w Boga nie da się pogodzić z badaniami naukowymi i rozumem, że ateizm jest znakiem postępu, natomiast ludzie wierzący w Boga są ostoją fanatyzmu, ciemnogrodu i zabobonu.

 • Szczególny dar
 •  

  Wielki Piątek 2005 r. Ojciec Święty Jan Paweł II nie ma już sił, by prowadzić drogę krzyżową w rzymskim Koloseum, pozostaje

  w swej papieskiej kaplicy. Księdza Mieczysława Mokrzyckiego prosi o przyniesienie krzyża, który w roku 2000 podarowało mu bieszczadzkie małżeństwo. Bierze go w ręce, wpatruje się weń, przytula go i szepce:„I ja także ofiarowuję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan”... Ta scena jest uwieńczeniem wszystkich katechez.

 • Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


  Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86